Lijfrenteverzekering waarvoor premie-aftrek mogelijk is. De verzekeringnemer is tevens de premiebetaler, de verzekerde en de begunstigde.

Voorwaarde voor een lijfrenteverzekering ten behoeve van een tijdelijke oudedagslijfrente is dat de verzekering recht geeft op een periodieke uitkering (lijfrente), die niet eerder ingaat dan in het jaar waarin de verzekeringnemer 65 jaar wordt of waarin hij met pensioen gaat, maar niet later ingaat dan in het jaar waarin de verzekeringnemer 70 jaar wordt. De ingangsdatum van de tijdelijke oudedagslijfrente is dus de dag waarop u 65 jaar wordt. Als u eerder met pensioen gaat, geldt uw pensioendatum als ingangsdatum.

De looptijd van deze tijdelijke lijfrente is minimaal vijf jaar.