Toerekening aan de dader is een vereiste voor aansprakelijkheid uit een onrechtmatige daad, hetgeen beschreven staat in artikel 6:162 BW. Het begrip toerekenen staat voor: is het de dader aan te rekenen en dit wordt bepaald door de vragen: komt het door zijn schuld en ligt het aan een oorzaak krachtens de wet of komt het voor rekening van de dader volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen.