Schuld is verwijtbaarheid. Bij toerekening wordt niet gekeken naar de vraag of de toevallige dader een verwijt treft. Eén en ander staat beschreven in artikel 6:165 BW. Indien iemand van 14 jaar of ouder een als te doen beschouwen gedraging verricht is de geestelijke of lichamelijke tekortkoming geen beletsel om een onrechtmatige daad aan de dader toe te rekenen.