Voor de fiscale aftrek van een lijfrentepremie of -koopsom gelden verschillende tranches.

De eerste tranche (de basisaftrek) geldt voor iedere belastingplichtige. De tweede en derde tranche komen alleen in aanmerking indien er sprake is van een tekort in de pensioenopbouw. Hiervoor geldt een groot aantal criteria.

De vierde en vijfde tranche gelden voor ondernemers.

Zie ook Lijfrenteverzekering.