Particuliere schadeverzekeringen zoals bijvoorbeeld een inboedel-, opstal/woonhuis- of autoverzekering kennen verschillende contractsperiodes, bij de eerste twee verzekeringen is dit tegenwoordig standaard 1 jaar (bij oudere verzekeringen kan dit nog 10 jaar zijn), bij de autoverzekering is dit altijd standaard 1 jaar.

Tussentijdse beëindiging is alleen mogelijk bij de volgende gevallen:

  1. tussentijdse wijziging van premie en/of voorwaarden door verzekeraar in het nadeel van verzekeringnemer;
  2. verkoop van het verzekerde object (bij opstal);
  3. overheveling van een portefeuille van de ene verzekeraar naar de ander (bij fusies);
  4. opzegging van een verzekering, wanneer twee individueel verzekerde klanten gaat samenwonen.