In sommige gevallen en situaties is een verzekering niet geldig of dekt hij bepaalde geleden schade niet. Dit noemt men uitsluiting. Ook als u dubbel verzekerd bent (meerdere verzekeringen die hetzelfde risico dekken) wordt er bij geleden schade maar via één verzekering daadwerkelijk schade uitgekeerd. Op de andere verzekering vindt dan uitsluiting plaats.