Het Verbond van Verzekeraars is de toporganisatie van verzekeraars in Nederland en heeft tot doel:

  1. Het behartigen van de algemene belangen van het verzekeringsbedrijf in Nederland en van de leden;
  2. De bevordering en instandhouding van de goede naam van het verzekeringsbedrijf in Nederland.