Wat is VUB Verklaring Uiteindelijke Belanghebbende ?

In deze verklaring betekent VUB Verklaring Uiteindelijke Belanghebbende: iedere natuurlijke persoon die -direct of indirect – een belang heeft in een organisatie of het vermogen van deze organisatie.

Download

VUB Uiteindelijke Belanghebbende (pdf)

Wat is belang?

Een belang rechtstreeks in de onderneming waarvoor deze VUB Verklaring Uiteindelijke Belanghebbende wordt gevraagd. Een belang dat iemand heeft in het bedrijf waarvoor deze verklaring gevraagd wordt via zijn/haar belang in een ander bedrijf dat aandelen bezit.

Wat wordt hier onder belang verstaan bij een VUB Verklaring Uiteindelijke Belanghebbende?

  1. kapitaalbelang, bijvoorbeeld aandelen of certificaten;
  2. stemrechten in de aandeelhoudersvergadering;
  3. feitelijke zeggenschap;
  4. bij een stichting of trust zijn: het recht op uitkering van het vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen.

Waarom een VUB?

Verzekeraars mogen geen verzekeringsdekking bieden die in strijd is met geldende wet- of regelgeving. In het kader van de Sanctieregelgeving ter bestrijding van terrorisme dienen wij te checken of een bedrijf, diens bestuurders, gevolmachtigden en diens uiteindelijke belanghebbende  voorkomt op de Sanctielijsten van Nederland en/of de EU. Uit registers zoals die van de Kamer van Koophandel kan de VUB Verklaring Uiteindelijke Belanghebbende niet altijd worden achterhaald. Om die reden vragen verzekeraars u deze verklaring in te vullen. Meer AFM sanctiewet informatie en informatie Belastingdienst.

Wanneer een VUB?

Deze VUB Verklaring Uiteindelijke Belanghebbende checks dienen te worden gedaan voor het aangaan van de verzekering, maar ook gedurende de looptijd.

De juiste informatie opgeven. Wie helpt?

Twijfel over de vraagstelling van een verzekeraar of de beoordeling van het juiste belang; de Kamer van Koophandel, verzekeraar of verzekeringsadviseur kunnen u helpen bij de communicatie over deze VUB Verklaring Uiteindelijke Belanghebbende en de gevolgen van onjuiste vermelding van de gegevens. Mocht blijken dat een van bovengenoemde personen op de Sanctielijst vermeld staat, mogen geen uitkeringen verricht worden en zal dit reden zijn om de polis niet te sluiten, dan wel te beëindigen.

Bestuurlijke aansprakelijkheid

Wees attent op het feit dat er vanuit (bewust of onbewuste) onjuiste informatieverstrekking bij een VUB Verklaring Uiteindelijke Belanghebbende kan er een bestuurlijke aansprakelijkheid ontstaan. Meer informatie vind u hieronder bij de bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekeringen.

VUB Verklaring Uiteindelijke Belanghebbende