Een verzekering is een overeenkomst tussen 2 partijen: een verzekeringnemer en een verzekeraar. De verzekeringnemer betaalt premie aan de verzekeraar. De verzekeraar is verplicht om als tegenprestatie in bepaalde situaties uitkeringen uit te betalen aan de verzekeringnemer. De verzekeraar en de verzekeringnemer leggen in hun overeenkomst vast welke situaties dat zijn.

Op het moment dat de verzekeraar en de verzekeringnemer de overeenkomst afsluiten, weten zij niet of de verzekeraar ooit een uitkering zal uitbetalen en hoe groot een eventuele uitkering zal zijn. Ook weten ze niet hoe lang de verzekeringnemer premie zal betalen.

De verzekeringnemer hoeft niet dezelfde te zijn als de verzekerde. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten op het leven van uw zakenpartner. U bent dan de verzekeringnemer en uw zakenpartner de verzekerde.