Verzekeringnemer is de persoon die de overeenkomst aangaat (vaak ook de premiebetaler).