Hierin staat vermeld onder welke voorwaarden en condities de verzekering geldt en wat de rechten en plichten van de verzekerde en verzekeraar zijn.