Als verzwijging volgens artikel 251 WvK wordt gezien alle verkeerde of onwaarachtige opgave of achterhouden van gegevens die een beslissing van verzekeraar ten aanzien van acceptatie zou kunnen beïnvloeden. Dit geldt alleen bij aangaan van de verzekering.