Vonkenvangerclausule wordt moment niet meer gehanteerd, echter was van toepassing voor bijvoorbeeld huizen met rieten daken en een open haard. Men dient dan het rookkanaal te voorzien van een goed werkende vonkenvanger. Indien deze niet of niet goed werkend was geïnstalleerd dan zou de schade niet vergoed worden. Ook dient men volgens deze clausule de rookkanalen regelmatig te reinigen.