Een tussenpersoon mag, indien daar overeenstemming met de verzekeraar is bereikt, een voorlopige dekking afgeven voor bepaalde risico’s mits het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden stellen vaak dat deze voorlopige dekking een maximale duur kent van 14 dagen. Een dergelijke voorlopige dekking, die geven wordt met uitdrukkelijke toestemming van verzekeraar, is rechtsgeldig.