Is vorderingsrecht bij overlijden:

Vorderingsgerechtigd zijn: Echtgeno(o)t(e) van overledenen; minderjarige kinderen van overledene; bloed/aanverwanten van overledene; in gezinsverband samenwonende personen van overledene.

Gevorderd kan worden volgens 6:108 BW:
1. Derving levensonderhoud;
2. Begrafenis/crematiekosten (niet voor verzekeraars geldend)