Wie krijgen vrijstelling WAM?

De rijksoverheid (de Staat) en de vrijgestelde gemoedsbezwaarden zijn vrijgesteld van de WAM plicht tot verzekeren.

Wanneer krijgt u bij gemoedsbezwaren vrijstelling WAM?

U kunt wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling krijgen van de verzekeringsplicht voor de WA-verzekering. U hoeft dan geen WA-verzekering af te sluiten. Jaarlijks betaalt u dan een bedrag aan het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden. Dit fonds vergoedt de eventuele schade die u veroorzaakt.

Hoe vraagt u vrijstelling WAM aan?

U vraagt vrijstelling van de verzekeringsplicht aan bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Hiervoor heeft u eerst een Ontheffing van gemoedsbezwaren van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) nodig. Deze ontheffing kunt u aanvragen met het formulier Verklaring van gemoedsbezwaren. U kunt dit formulier telefonisch, schriftelijk of per e-mail aanvragen bij de SVB.