Het Waarborgfonds Motorverkeer keert schaden uit, veroorzaakt door motorrijtuigen indien: schade veroorzaakt is:

1. Met een gestolen auto;

2. Door een onbekende dader ;

3. Door een onverzekerde dader;

4. Door een vrijgestelde gemoedsbezwaarde;

5. Indien de verzekeraar insolvent is.

 

Dit fonds is door de overheid opgericht in het kader van de bescherming van de verkeersdeelnemers aan het gemotoriseerd verkeer.

Hieronder treft u een aantal formulieren van het waarborgfonds t.b.v. het indienen van een claim aan:

Brochure Personenschade

Brochure Waarborgfonds

Verzoek om schadevergoeding

Getuigenverklaring