Zekerheidsstelling voor de verkoper bij verkoop van een woning tot aan transportdatum. Bij de koop van een bestaand huis kan men overeenkomen dat de koper in afwachting van het transport een bepaald deel van de koopsom (oplopend tot 10%) als waarborg stort bij de notaris. Dit kan ook via een bankgarantie.