Een eigen risicoperiode, waarover geen uitkering wordt verstrekt