Wettelijke aanspraak is het recht dat u heeft op zorg. In de Zorgverzekeringswet zijn die aanspraken wettelijk vastgelegd in een basispakket. U kunt daarbinnen kiezen voor een aanspraak op directe zorg of een vergoeding van de kosten van uw zorg (respectievelijk: naturaverzekering en restitutieverzekering). Ook kunt u kiezen voor een eigen risico. Uw uiteindelijke keuze en daarmee uw aanspraak is vastgelegd in de overeenkomst tussen u en uw zorgverzekeraar (de polis).