Aanvragen verzekering
Downloaden brochure

De premies van 2010 zijn 0,59% van de loonsom.

(De premie 2008 bedroeg 0,27% van de loonsom)

Door de invoering van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) per 1 januari 2006, is het mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor de WGA.

Door eigenrisicodrager te worden, betaalt u geen gedifferentieerde WGA-premie aan het UWV. In plaats daarvan betaalt u premie aan de verzekeraar.

Als eigenrisicodrager bent u gedurende een periode van tien jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Dit klinkt zwaar, maar in het kader van de Wet verbetering poortwachter zullen de meeste re-integratie-inspanningen in de eerste twee ziektejaren plaatsvinden. Komt één van uw medewerkers onverhoopt in de WGA terecht, dan betaalt de verzekeraar de uitkeringslasten gedurende een periode van tien jaar. De verzekeraar ondersteunt u bij het vormgeven en uitvoeren van de re-integratie-inspanningen, zowel inhoudelijk als financieel.

In de plaats daarvan betalen ze aan De Amersfoortse een premie voor de WGA-verzekering Eigen Risico. Deze premie (2010) bedraagt 0,59% over de relevante loonsom. Het premiepercentage is inclusief de verzekering van de werkgeverslasten. Dit biedt werkgevers de zekerheid dat zij hetzelfde bedrag verzekerd hebben als bij het UWV het geval was.