De WIA is erop gericht om mensen te stimuleren aan het werk te blijven.

Werken is daarbij altijd financieel lonend. WIA staat voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en kent twee regelingen:

  1. IVA : Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten
  2. WGA: Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Het arbeidsongeschiktheidspercentage bepaalt welke regeling voor u geldt:

1. U krijgt geen uitkering
U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt. U krijgt geen uitkering.
2. U krijgt een WGA-uitkering
U bent minimaal 35% arbeidsongeschikt. Of u bent minimaal 80% arbeidsongeschikt en het UWV denkt dat u in de komende 5 jaar weer meer kunt gaan werken. Dan krijgt u een uitkering vanuit de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze regeling maakt onderdeel uit van de WIA.
3. U krijgt een IVA-uitkering
U bent minimaal 80% arbeidsongeschikt. En het UWV denkt dat u in de komende 5 jaar niet meer kunt gaan werken. Dan krijgt u een uitkering vanuit de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze regeling maakt onderdeel uit van de WIA.

Hoe hoog is de WGA-uitkering?

U krijgt 70% van het verschil tussen uw salaris voordat u ziek werd en het salaris dat u nu heeft. De eerste 2 maanden krijgt u 75%.
U krijgt minimaal 3 en maximaal 38 maanden een uitkering. Dat hangt af van het aantal jaren dat u sinds uw 18e gewerkt heeft. Dit heet uw loongerelateerde uitkering.

Loongerelateerde uitkering

Verdient u 50% of meer dan wat u volgens het UWV nog kunt verdienen?
En loopt uw loongerelateerde uitkering af? Dan krijgt u een loonaanvullingsuitkering. Deze uitkering is 70% van het verschil tussen uw salaris voordat u ziek werd en uw restverdiencapaciteit.
Verdient u minder dan 50% dan wat u volgens het UWV nog kunt verdienen?
En loopt uw loongerelateerde uitkering af? Dan krijgt u een vervolguitkering.

Vervolguitkering

Deze vervolguitkering is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. U krijgt inclusief vakantiegeld minimaal € 5.532,47 en maximaal € 10.027,60 per jaar (bedragen voor 2016). Per maand is dat ongeveer minimaal € 427,- en maximaal € 774,-.

Wanneer stopt de WGA-uitkering?

  • u overlijdt
  • u minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt
  • u recht krijgt op een IVA-uitkering
  • u AOW krijgt

Overlijdt u? Dan krijgen uw nabestaanden nog 2 maanden uw uitkering.