Voor het peilen van de zekerheidsbehoefte wordt gekeken naar drie delen, te weten: 
1. Zekerheidsbehoefte in verband met bezit;
2. Zekerheidsbehoefte in verband met leven, dood en gezondheid en
3. Zekerheidsbehoefte met betrekking tot andere vermogensrisico’s