ZZP voor adviserende beroepen:

Downloaden brochure
Aanvragen verzekering

ZZP voor beroepen waar gewerkt wordt met gereedschappen:

Downloaden brochure
Aanvragen verzekering

De ZekerheidsCombinatie (ZCB) voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) is een speciaal op ZZP’ers toegesneden pakket schadeverzekeringen.

Het is afgestemd op de meest voorkomende schaderisico’s. Het pakket kent een vaste, lage premie per maand. Er vindt geen premieverrekening achteraf plaats. Het pakket geldt zolang u geen personeel in dienst neemt.

Computer-/elektronicaverzekering

Risico:

Beschadiging van uw computer, laptop of kantoorelektronica door alle van buiten komende gebeurtenissen (incl. diefstal, na buitenbraak aan een gebouw).

Pluspunten:

 • Europadekking
 • Schade door inductie gedekt.
 • Dekking voor schade aan databestanden (financiële administratie) en software.
 • Dekking voor schade tijdens transport.

Extra kostenverzekering

Risico:

Kosten die gemaakt moeten worden om de werkzaamheden te hervatten na bijv. brand (zoals huur van vervangende kantoorruimte).

Pluspunten:

 • Uitkeringstermijn tot maximaal 52 weken.

 • Geen eigen risico.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)

Risico:

Letsel- en zaakschade van anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.
Geen dekking voor schade a.g.v. beroepsfouten/verkeerde adviezen (hiervoor is, afhankelijk van het beroep, wellicht dekking mogelijk op een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering).

Pluspunten:

 • Geen premie betalen voor risico’s die u niet loopt: geen dekking voor werkgeversaansprakelijkheid t.o.v.  werknemers in loondienst.

 • Dekking voor ingehuurde hulppersonen, zoals uitzendkrachten of andere ZZP’ers.

 • Dekking voor schades die zijn veroorzaakt voor de ingangsdatum van de polis.

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Risico:

Juridische conflicten met bijvoorbeeld een leverancier, een afnemer of de overheid. 
Incasso rechtsbijstand:  Geen betaling ontvangen van klanten op openstaande facturen.

Pluspunten:

 • Geen premie betalen voor risico’s die u niet loopt: geen dekking voor arbeidsconflicten  met personeel of ontslagzaken.

 • Dekking voor (zuivere) incassorechtsbijstand: een oplossing voor niet betaalde rekeningen.

 • Telefonische Advies Service: snel op weg worden geholpen om een eventueel (dreigend) geschil zelf te behandelen. 

 • Gratis check op de gebruikte leveringsvoorwaarden en contracten.

Inventaris-/goederenverzekering

Risico:

Schade aan uw bedrijfsinventaris en goederen door onder andere brand, waterschade in of diefstal uit uw bedrijfsruimte (ook: kantoor aan huis).

Pluspunten:

 • Verzekering op basis van nieuwwaarde.

 • Inclusief dekking voor tijdelijk (totaal maximaal 3 maanden) elders opgeslagen zaken.

 • Inclusief dekking voor huurdersbelang: in de bedrijfs- c.q.werkruimte aangebrachte verbeteringen.