Bedrijfsschade verzekering prijs 2020 in 7 stappen

De bedrijfsschade verzekering prijs moet passen bij het risico van bedrijfsstilstand. Een bedrijfsschadeverzekering verzekert een bedrijfsstilstand door te zorgen dat er een uitkering komt voor het verlies van de brutowinst.

Waarom bedrijfsschade verzekering prijs berekenen?

Bedrijfsschade verzekering prijs

Een bedrijfsschadeverzekering biedt dekking tegen de financiële, gevolgen van het (gedeeltelijk) wegvallen van het productie- of bedrijfsproces. Dit dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar. Laten we alle punten en de bedrijfsschadeverzekering premie bekijken.

Het brutowinstbedrag is de opbrengst van de productie en/of omzet verminderd met de variabele kosten (exclusief btw). Of eenvoudiger; uw netto winst en uw vaste kosten.

Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag

BRAND !

Door een grote brand wordt uw hele zaak verwoest. Natuurlijk heeft u het pand en de inventaris verzekerd. De verzekeringsmaatschappij zal die kosten natuurlijk gewoon betalen. Maar kunt u gewoon blijven doorwerken?

Het duurt een jaar voordat het hele pand er weer staat. Uw werknemers blijven in dienst. Maar het pand is niet meer te gebruiken. Er wordt dus ook geen winst meer gemaakt. Terwijl de vaste kosten gewoon doorlopen. Heeft u deze schade aan uw bedrijfsvoering” verzekerd via een bedrijfsschadeverzekering dan keert de verzekeraar de winst en de vaste kosten uit. U betaalt een bedrijfsschade verzekering prijs om te zorgen dat u geen verlies heeft door wegvallen van de omzet. De polis wordt dan ook wel een omzetderving verzekering genoemd.

1. Brutowinst bepaalt bedrijfsschade verzekering prijs

Met de betaalde bedrijfsschade verzekering prijs verzekert u de vermindering van de brutowinst. Is er schade in uw bedrijf, of in het winkelcentrum waar uw bedrijf staat? En is uw omzet daardoor lager, of kunt u minder produceren of leveren? Met de Bedrijfsschadeverzekering hoeft u zich geen zorgen te maken over vaste lasten, zoals de huur en de salarissen. Brutowinst wiki

Looptijd bedrijfsschadeverzekering uitkering:

 • tot de uitkeringstermijn is afgelopen
 • als het gebouw hersteld of opnieuw gebouwd is binnen deze termijn
 • als de productie of de omzet binnen deze termijn weer op peil is van voor de schade

2. Vaste lasten bedrijfsschade verzekering prijs

Vergoeding van de vaste lasten van uw bedrijfsvestiging. Denk bijvoorbeeld aan huur. In de bedrijfsschade verzekering prijs zitten dus verschillen elementen die ervoor zorgen dat er gene financiële risico’s worden gelopen.

3. Doorbetalen salarissen

Doorbetaling van salarissen gewaarborgd. Is er schade in uw bedrijf en kan er daardoor niet of minder gewerkt worden? Met de uitkering uit de bedrijfsschadeverzekering kunt u gewoon de salarissen doorbetalen.

4. Naverrekening clausule

Deze clausule vraagt de ondernemer in het begin van het nieuwe jaar een opgave te vertrekken het juiste verzekerd bedrag aan te geven voor het voorbije jaar. Aan de hand van deze gegevens stelt de verzekeraar de juiste premie voor het voorbije jaar op, en wordt de te veel of te weinig betaalde premie verrekend. Het opgegeven brutowinstbedrag moet gelijk zijn aan de brutowinst van het voorafgaande boekjaar.  De bedrijfsschade verzekering prijs kan dus jaarlijks wijzigen zodat de verzekerde dekking altijd precies past bij de financiële risico’s.

Geen volledig boekjaar.

Als er nog geen sprake is van een volledig boekjaar, geef dan een raming. In dat geval geeft u de verwachte brutowinst op, op basis van de al gerealiseerde brutowinst. Hou hierbij rekening met bijvoorbeeld seizoensinvloeden.

Startend bedrijf. 

En als er nog helemaal geen brutowinst is gerealiseerd? Neem dan de omzetprognose uit het ondernemingsplan, verminderd met de verwachte variabele kosten (exclusief btw).

5. Welke risico’s zijn verzekerd in bedrijfsschade verzekering prijs?

Bedrijfsschade verzekering prijs
 1. brand,
 2. ontploffing,
 3. blikseminslag,
 4. storm-, waterschade,
 5. inbraak,
 6. aanrijding/aanvaring,
 7. straatafzetting en
 8. het wegvallen van stroom- of watervoorziening

6. Uitsluitingen bedrijfsschadeverzekering

 • Molest,
 • vulkanische uitbarsting,
 • aardbeving,
 • overstroming en
 • atoomkernreacties

7. Het berekenen van het verzekerd bedrag

Het is niet voor iedereen even eenvoudig het juiste bedrag te bepalen om te verzekeren. De berekening kan op verschillende manieren worden uitgevoerd.

 • Brutowinst. Dat zijn de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst. Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst; daarom noemt men de bedrijfsschadeverzekering ook wel brutowinstverzekering.
 • Alternatieve berekening: de omzet minus de variabele kosten.

Beide worden gemeten over een bepaalde periode. De uitkeringstermijn, de schadeperiode waarover de verzekering uit blijft keren, moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld.

De bedrijfsschade verzekering prijs

De bedrijfsschade verzekering prijs is afhankelijk van de verzekerde som, de uitkeringstermijn en de dekking. Er gelden toeslagen voor het meeverzekeren van het het toeleveringsrisico – uitvallen centraal magazijn – of het wegvallen van een met name genoemde publiekstrekker bijvoorbeeld: winkelcentrum, ziekenhuis.


De Bedrijfsschade verzekering prijsvergelijkingen

Wij beoordelen een bedrijfsschade verzekering prijs en de verzekeraars op de volgende punten:

 1.  Premie bedrijfsschadeverzekering
 2.  Eigen risico bedrag
 3.  Poliskosten
 4.  Schadeafhandeling
 5.  Branche kennis en voorwaarden
 6.  Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van bedrijfsschade verzekering prijs resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft.  Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag in de bedrijfsschade verzekering prijs. Soms zijn ze verborgen omdat ze een onderdeel vormen van verschillende andere verzekeringen in een pakket.  Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde bedrijfsschade verzekering prijs is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel bedrijfsschade premie en voorwaarden niveau.

Ook kijken we of de naverrekening van de jaarlijkse verzekering soepel en op gunstige voorwaarden plaatsvindt.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bij een bedrijfsschadeverzekering bedragen meestal een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Die kosten zijn verwerkt in de bedrijfsschade verzekering prijs. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling bij een bedrijfsschadeverzekering. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Schade bedrijfsschadeverzekering

Is er een schade dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden. Juist de door u betaalde bedrijfsschade verzekering premie moet ervoor zorgen dat er snel weer gestart wordt. Verzekeraars zullen dus ook zelf graag snel met u om tafel willen zitten om de juiste schade-afhandeling te bespreken. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Waarom wij?

 1. Betaalbaar. Een gunstige premie en de best passende verzekering.
 2. Tijdsbesparing. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren.
 3. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
 4. Professioneel. Met de bedrijfsschade verzekering prijs moet u aantoonbaar kwaliteit inkopen.

We zorgen dat u meteen tevreden bent.

Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend rustig wilt overleggen.

Premie online berekenen

Inventaris en goederen - premie op maat Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Eigen handelsgoederen transport premie online Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video voorbeeld bedrijfsschade

Hieronder laten we een voorbeeld zien om de gevolgen van een bedrijfsstilstand te laten zien. En een voorbeeld waaruit blijkt dat een bedrijfsschade verzekering prijs voldoende waarde geeft.

Bedrijfsschadeverzekeringen vergelijken op 5 punten

Bedrijfsschadeverzekeringen zorgt dat u bij een bedrijfsstilstand van de financiële gevolgen de kosten betaald krijgt. Met deze bedrijfsschadeverzekeringen wordt de misgelopen brutowinst bij bedrijfsschade door bedrijfsstilstand vergoed. Dit kan bijvoorbeeld een vergoeding zijn van de huur van een tijdelijke bedrijfsruimte. Maar het kan ook zijn dat u door schade bij een belangrijke leverancier zelf te laat kan leveren, waardoor u omzet misloopt.

Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag
bedrijfsschadeverzekeringen

Bedrijfsschadeverzekeringen verzekeren de vermindering van de brutowinst. Daarom worden deze Bedrijfsschadeverzekeringen ook soms de omzetdervingsverzekering genoemd. De brutowinst is de nettowinst plus de vaste lasten. Bedrijfsschadeverzekering bedrijfsstilstand tips

De bedrijfsschadeverzekeringen vergelijkingen

Wij beoordelen een bedrijfsschadeverzekeringen en de verzekeraars op de volgende punten:

 1.  Premie bedrijfsschadeverzekeringen
 2.  Eigen risico bedrag
 3.  Poliskosten
 4.  Schadeafhandeling
 5.  Branche kennis en voorwaarden bedrijfsschadeverzekeraars
 6.  Avond en weekend service

Vergelijking goede en slechte kwaliteit

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van bedrijfsschadeverzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft.  Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen dan bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Poliskosten bedrijfsschadeverzekeringen

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag bij bedrijfsschadeverzekeringen. Soms zijn ze lastig te vinden omdat ze een onderdeel vormen van verschillende andere verzekeringen in een pakket.  Die poliskosten en de premies van bedrijfsschadeverzekeringen kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel bedrijfsschade premie en voorwaarden niveau. Verbond van verzekeraars schade en statistieken infoOok kijken we of de  naverrekening soepel en op gunstige voorwaarden plaatsvindt.

Onze verdiensten bedrijfsschadeverzekeringen

bedrijfsschadeverzekeringen

Onze inkomsten bedragen meestal een vast percentage van 15% – 25% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheren van de polissen, controle en schadeafhandeling bij bedrijfsschadeverzekeringen. De genoemde premies zijn altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Professionele risico management

Veel ondernemingen zijn overzichtelijk als het gaat om de basis risico’s. Denk aan brand, storm inbraak en bedrijfsaansprakelijkheid. Sommige ondernemingen hebben een veel intensievere risico beoordeling nodig om de risico’s inzicht te krijgen en goed onder controle te krijgen. Kijk eens op deze professionele risico management pagina.

Wilt u echt grondig uw bedrijf analyseren en zorgen dat u elk risico kent en beoordeelt of u het risico wilt:

 1. Aanvaarden
 2. Beperken (mitigeren)
 3. Reserve opbouwen
 4. Extern verzekeren

Schades bij bedrijfsschadeverzekeringen

bedrijfsschadeverzekeringen

Is er een zaakschade dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden. Juist bedrijfsschadeverzekeringen moeten ervoor zorgen dat er snel weer gestart wordt. Verzekeraars zullen dus ook zelf graag snel met u om tafel willen zitten om de juiste schade-afhandeling te bespreken. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Op no 1. bedrijfsschadeverzekeringen

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) presenteert in haar jaarlijks onderzoek het internationale bedrijfsrisico’s onder  een recordaantal van 2.415 experts uit 86 landen waaronder CEO’s, risk- en Insurance managers, makelaars en andere verzekeringsdeskundigen.

Op nummer 1 de bedrijfsschade verzekeringen (premie). De volledige Top-10 aan bedrijfsrisico’s in Nederland ziet er als volgt uit:

 1. Bedrijfsschade  56%
 2. Cyberincidenten   32%
 3. Aanpassingen in voorschriften en wetgeving   28%
 4. Natuurrampen    28%
 5. Nieuwe technologieën   24%
 6. Klimaatverandering/toenemende vitaliteit weer 20%
 7. Brand, explosie  20%
 8. Schade aan reputatie of meerwaarde 16%
 9. Marktontwikkelingen   16%
 10. Tekort aan geschoolde medewerkers   12%

Offertes en Premies

Inventaris en goederen - premie op maat Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Eigen handelsgoederen transport premie online Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

WA Bestelauto met 11 extra voordelen 2020

WA bestelauto

Bij een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor een bestelauto oftewel de WA Bestelauto zijn meer zaken verzekerd dan zo op het oog lijkt. De WA bestelauto dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die de bestelauto veroorzaakt. Uiteraard is dit de verplichte dekking op de WA bestelauto. Natuurlijk kan ook schade aan de bestelauto zelf verzekerd worden waarbij er keuze is uit de beperkt casco dekking en de volledig casco verzekering.

Wat is verzekerd op WA bestelauto

 1. De WA bestelauto dekt letsel aan andere personen en
 2. schade aan zaken van anderen die de bestelauto veroorzaakt.

Premie is WA bestelauto inclusief

1. Gekoppelde Aanhangwagen standaard WA meeverzekerd.
2. Korting oplopend tot 75% bij schadevrij rijden.
3. ‘No blame, no claim’. Oftewel behoud van de no-claimkorting als er geen schuld is aan de schade.
4. Pechhulp is meeverzekerd als de bestelauto niet ouder is dan 36 maanden.
5. Dag en nacht hulpverlening van de Alarmcentrale.
6. Geen premieopslag bij maandbetaling;
7. Geen polis of administratiekosten
8. Letsel aan andere personen verzekerd tot € 6.100.000.
9. Schade aan zaken van anderen tot € 2.500.000.
10. Schade door afvallende lading is ook verzekerd op de WA bestelauto
11. Extra’s standaard meeverzekerd tot € 500.

Voor wie is WA Bestelauto?

Bedrijven die een bestelauto bezitten.
Wij verzekeren geen particulieren die een bestelauto hebben.

Welk gebied is er dekking?

Dat zijn alle (niet doorgekruiste) landen op de Groene Kaart staan.

Verzekerde bedragen

 1. maximum van € 6.100.000 bij letsel aan andere personen;
 2. maximum van € 2.500.000 bij schade aan zaken van anderen;
 3. Schade door afvallende lading.

Niet verzekerd is

 • Normale slijtage bij gebruik;
 • bij niet betalen van de premie;
 • als het opzettelijk gebeurd of bij een misdrijf;
 • als u rijdt zonder geldig rijbewijs;
 • veroorzaakt door slecht onderhoud;
 • als er een andere aam staat op het kenteken (tenzij het wel is toegestaan door de verzekeringsmaatschappij;
 • teveel alcohol of drugs en medicijnen;
 • Wedstrijden of wegracen;
 • bij verhuur of lease;
 • slechte beveiling tegen tegen joyrijden of diefstal.

Bijzondere wa bestelauto verzekeringen

Een aantal groepen moeten extra opletten want daar zal een verzekeringsmaatschappij vaak een hogere premie vragen voor de bestelautoverzekering.

 1. taxi
 2. vervoer van personen
 3. koeriersdiensten
 4. bezorgingsdiensten
 5. verhuur aan anderen
 6. lease aan derden
 7. rijles
 8. rouwauto
 9. foodtruck
 10. hoogwerker
 11. kraanwagen

Uitbreiding wa bestelauto

Natuurlijk kan ook schade aan de bestelauto zelf verzekerd worden waarbij er keuze is uit

 1. een beperkte dekking (Casco Beperkt)
  1. brand,
  2. ontploffing,
  3. diefstal,
  4. vandalisme,
  5. joyriding,
  6. storm en natuurrampen.
 2. een complete dekking (Casco Compleet).
  1. botsen,
  2. stoten,
  3. slippen,
  4. omslaan,
  5. te water of
  6. van de weg raken.

Premie online berekenen

Inventaris en goederen - premie op maat Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Eigen handelsgoederen transport premie online Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Gereedschappen verzekering

Denk ook eens aan de gereedschappen die in uw bestelauto liggen. met een gereedschappen verzekering (online gereedschappen premie) kunnen deze eenvoudig voor al uw wagens meeverzekerd worden.

Bestelauto’s en vrachtwagens zijn vaak uitgerust met dashcams. Dat levert een lange reeks van zichtbare ongelukken op. WA bestelauto verzekeringen zorgen er in ieder geval voor dat de “slachtoffers” door de verzekering financieel geen schade hoeven te leiden.

WA Hijskraanverzekering 5 aanvullingen in 2020

WA Hijskraanverzekering

Wettelijke aansprakelijkheid, wa Hijskraanverzekering is de basisdekking die bij elke hijskraan hoort te zijn verzekerd. Aanvullingen op de deze verzekering zijn echter de moeite waard te overwegen. Hieronder de basisdekkingen en de mogelijke aanvullingen.

Verzekerde aanvullingen WA Hijskraanverzekering

Welke soorten dekking op een Hijskraanverzekering zijn er?

 1. Wettelijke aansprakelijkheid wa Hijskraanverzekering. Dat is een verzekering die schade verzekert die wordt aangebracht aan anderen. Ook belangrijk is de dekking voor toegebrachte letselschade.
 2. Beperkt Casco hijskraanverzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de hijskraan verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade.
 3. Cascoverzekering. U kunt ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid bij een wa Hijskraanverzekering  u ook extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.
 4. Casco met meeverzekeren van eigen gebrek. In dat geval bent u met de hijskraanverzekering ook verzekerd bij bij schade vanwege kapot materieel, constructiefouten, materiaalmoeheid. Werkt de hijskraan plotseling niet meer ook dan is deze schade gedekt. De hijskranen mogen meestal niet ouder zijn dan zes jaar. De voorwaarden verschillen sterk per verzekeraar.
 5. Ook letsel van de bestuurder letsel kan meeverzekerd worden op een Hijskraanverzekering. weliswaar is dat geen wettelijke aansprakelijkheid maar wel plezierig om de hijskraanbestuurder financieel te compenseren.

Audio wa Hijskraanverzekering

Wij hebben een korte audio toelichting voor alles rondom de wettelijke aansprakelijkheid bij hijskraanverzekeringen. Dus ook van toepassing op andere werkmaterieelverzekeringen.

Letselschade

Er zijn natuurlijk altijd risico’s bij het niet correct gebruiken van een hijskraan. Die zijn duidelijk te zien hijskraanongevallen. Niet de schade aan de hijskraan is het belangrijkste probleem bij een wa Hijskraanverzekering. Alhoewel de geldelijke schade stevig kan zijn bij een volledig verwoeste hijskraan. Maar juist de gevolgschade in de vorm van letselschade kan een ongekende schadeclaim op de wettelijke aansprakelijkheid WA hijskraanverzekering geven. Elke werkgever zal zich moeten toezien dat een hijskraan goed en deskundig wordt gebruikt. Wij hebben hier al uitgebreid over geschreven in ons artikel Gevoelige aansprakelijkheid bij WA hijskraan verzekeringen.

Premie online berekenen

Tractorverzekering premieberekening Graafmachine premieberekening Laadschop - shovel premieberekening Bulldozer premieberekening Hoogwerker premieberekening Hijskraan premie opvragen online Heftruck premieberekening Verreiker premieberekening Werkmaterieel particulier online premie

Video WA Hijskraanverzekering

Kijk ook eens naar onderstaand video rondom het hijsongeval Alphen aan den Rijn. 

WA hijskraan en verzekeringsplicht 2020 tips

WA hijskraan

Er is terecht een gevoelige aansprakelijkheid WA hijskraan. Goed verzekerd zijn is natuurlijk belangrijk en wij proberen dat ook goed te regelen voor onze klanten. Maar de premie is niet het grootste probleem bij aansprakelijkheid WA hijskraan en de verzekering. Die vallen best mee.

Premie opvragen wa hijskraan

Hijskraan premie opvragen online

(On)verplichte certificering

Iedereen kent dat vage gevoel dat, bij het kijken naar een bouwplaats of een andere werkplek, de begeleiding van de kraanmachinist flink te wensen overlaat. De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport TCVT probeert daarom al jaren een verplichte certificering te krijgen van de hijsbegeleiders (aanpikkelateurs). Een droevig schadegeval hebben we in 2016 gezien in Den Haag. De Cobouw heeft er een duidelijk artikel over geschreven. de aansprakelijkheid WA hijskraan en de verzekering krijgt mede door hun aandacht extra gewicht.

[Lees meer…] overWA hijskraan en verzekeringsplicht 2020 tips

Aansprakelijkheid webwinkel Top 5 risico’s en premies

aansprakelijkheid webshop

Een aansprakelijkheid webwinkel ontvangen voor een schade is vervelend maar goed op te lossen door het risico te verzekeren. De kosten zijn beperkt en dus geeft dat voldoende zekerheid om met een gerust hart een webwinkel te hebben.

Risico’s aansprakelijkheid webwinkel

Welke soort risico’s zijn er v.w.b. aansprakelijkheid webwinkel ? Een aantal voorbeelden zijn:

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid
 2. Productaansprakelijkheid
 3. Bedrijfsrechtsbijstand
 4. Cyber en hacking aansprakelijkheid
 5. Bestuurdersaansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid webwinkel 

Dit is de zakelijke basisverzekering om schade aan zaken en letselschade risico aansprakelijkheid webwinkel verzekerd te houden.

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

2. Product aansprakelijkheid webwinkel

U levert een online bestelt product aan uw relatie. Dat product kan letselschade of schade aan spullen van uw klant toebrengen. Niet altijd zal dat uw schuld zijn maar u kan er wel aansprakelijk voor zijn. Vaak wordt de productaansprakelijkheid toegevoegd aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 1. Uw geleverde thee blijkt verontreinigd en uw klant kan maanden niet werken. De werkgever van die klant stelt u aansprakelijk. 
 2. U levert een mobieltje en die veroorzaakt brand en het huis van uw klant brandt af. Wie wordt aansprakelijk?
 3. De geleverde kruik blijkt te lekken en het kind krijgt brandwonden.
[Lees meer…] overAansprakelijkheid webwinkel Top 5 risico’s en premies