Monopoly met de Bank

De ABNAMRO bank zag de netto rentebaten in Nederland in 2005 fors groeien onder meer door hogere boetes voor vervroegde hypotheekaflossing, “een weerspiegeling van het hoge aantal hypotheekoversluitingen“.

Even kort nog een uitleg:
Hypotheekleningen verstrekken is voor de ABNAMRO investeren.
De investeerder ABNAMRO wil natuurlijk geen verlies leiden op de beleggingen.
Dus straffen ze de spijtoptanten met de kosten van hun investeringsverlies als die consumenten onderweg andere voorwaarden eisen.
Die investeerder verkoop toevallig ook zelf hypotheken.

Oversluiten aanmoedigen blijkt dus uiterst aantrekkelijk voor de Bank.
Boeterentes die ook weer lekker meegefinancierd worden met nieuwe leningen.
Boeterentes waar dus daarna weer stevig hypotheekrente over betaald moet worden.
Boeterentes waar de Bank dus met genoegen naar kijkt.

En de financiele verliezen komen allemaal terecht bij de consumenten.

Ik wil voortaan de Bank zijn:
Monopoly spelen met andermans geld.
En de Bank wint.