Een aansprakelijkheidsverzekering houdt rekening met de de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s die kleven aan uw beroep of bedrijf. U kunt immers tijdens uw werk aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken, stommiteiten of simpel weg omdat u een fout maakt tijdens uw werk. Dan zijn er eerst juridische kosten en daarna mogelijk zelfs een schadeclaim die betaald moet worden. Dat zijn soms kleine schadebedragen maar soms kan het ver buiten uw financiële mogelijkheden terecht komen. De aansprakelijkheidsverzekering zorgt dan dat, u zowel met de rechtelijke verweer procedure wordt geholpen, maar ook dat er een schadeuitkering komt die de schadeclaim betaald. U staat er met deze verzekering niet alleen voor; een professionele verzekeraar en een betrokken adviseur en uw eigen deskundigheid maken aansprakelijkheidsclaims goed beheersbaar. Hieronder ziet u de zakelijke verzekeringspremies voor uw beroep of bedrijf. Wij geven een “gemiddeld” advies die richtgevend is. Wijk daar gerust vanaf; u kent immers uw eigen situatie en risico’s het beste.

Premieopgave

  • Premie per maand.
  • Excl. 21% assurantiebelasting.
  • Poliskosten eenmalig € 12,10.

Beroepsaansprakelijkheid

Tijdsdruk en complexiteit. Het is dagelijkse kost. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Meestal is dat geen probleem. Maar soms heeft het forse gevolgen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de risico’s af die specifiek gelden voor u als ondernemer. Tegen een uiterst concurrerende premie. Zoals u mag verwachten van een verzekeraar die weet wat beroepsaansprakelijkheid inhoudt.

Verzekerd bedrag. Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag € 250.000,- per aanspraak en maximaal € 250.000,- per verzekeringsjaar. Voor beroepsaansprakelijkheid geldt een eigen risico van € 1.000,- per aanspraak. Tevens is het mogelijk tegen een opslag verhoogde verzekerde kapitalen te verzekeren t.w. € 500.000,- of € 1.000.000,- of 1.250.000,-.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Uw bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld wanneer u of een van uw medewerkers onder werktijd materiële schade of letselschade toebrengt aan derden. Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt bovendien uw verantwoordelijkheid als werkgever richting uw werknemers. Niet alleen directe schade maar ook eventuele gevolgschade kan fors oplopen, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer als gevolg van het incident arbeidsongeschikt raakt.

Verzekerd bedrag. Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag € 2.500.000 per aanspraak en maximaal € 5.000.000 per verzekeringsjaar. Voor bedrijfsaansprakelijkheid geldt een eigen risico van € 100 per aanspraak voor zaakschade.

2 schade-claims in één jaar

Standaard is bij beroepsaansprakelijkheid één claim per jaar verzekerd. Wilt u 2 claims per jaar verzekeren dan is dat additioneel mogelijk. Beide claims hebben als maximum het gekozen verzekerde bedrag.

Cyber en Data Risks

Cyber en Data Risks verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers.

Het sub-limiet bedraagt € 100.000 per aanspraak als onderdeel van het totaal verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten)

Activiteiten van afgelopen jaar meeverzekeren

U of uwbedrijf kan ook nu nog aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten uit het verleden. U bent dan gedekt volgens alle geselecteerde dekkingen. Heeft het bedrijf al een verzekering gehad die aansluit op de nieuw af te sluiten verzekering (inloop met voorgaande verzekering) dan is dit gratis meeverzekerd. Wilt u activiteiten uit het verleden meeverzekeren, geeft u dat dan aan bij opmerkingen.

Voordelen

  1. Snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte voorlopige polis).
  2. Scherpe premie.
  3. Geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid).
  4. Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector dus ook uw aansprakelijkheid.
  5. Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada.
  6. Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers.

Offertes en premies

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen