IT aansprakelijkheid

IT automatisering aansprakelijkheid verzekering verzekert risico’s die kleven aan: Advies/consultancy, ontwikkeling, verkoop, implementatie, licentie, beveiliging, testen, audit/onderzoek, beheer & managed services (asp/isp), onderhoud, cloud (SaaS, PaaS, IaaS) domeinnaamregistratie, co-locatie, back-up, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training van technologieproducten en/of diensten (hard- en software en bijbehorende infrastructuur). IT automatisering aansprakelijkheidIT aansprakelijkheid verzekering verzekert risico’s die kleven aan: Advies/consultancy, ontwikkeling, verkoop, implementatie, licentie, beveiliging, testen, audit/onderzoek, beheer & managed services (asp/isp), onderhoud, cloud (SaaS, PaaS, IaaS) domeinnaamregistratie, co-locatie, back-up, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training van technologieproducten en/of diensten (hard- en software en bijbehorende infrastructuur).


Uw verwachte jaaromzet:

Beroepsaansprakelijkheid

Maandpremie €

Bedrijfsaansprakelijkheid

Verzekerd bedrag € 2.500.000,- (max. € 5.000.000,-)


Premie per jaar.
Excl. 21% assurantiebelasting.
Poliskosten eenmalig € 12,10.

Activiteiten zoals in de vorm van:
Advies/consultancy, ontwikkeling, verkoop, implementatie, licentie, beveiliging, testen, audit/onderzoek, beheer & managed services (asp/isp), onderhoud, cloud (SaaS, PaaS, IaaS) domeinnaamregistratie, co-locatie, back-up, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training van technologieproducten en/of diensten (hard- en software en bijbehorende infrastructuur).
Hieronder wordt niet verstaan het exploiteren van een platform (dienst niet ict gericht) of het exploiteren van een website in eigen beheer.

Aanvraagformulier verzekering


Slotvragen

Uw keuze

IT automatisering aansprakelijkheid verzekering

Om van dit online-aanbod gebruik te kunnen maken voor de IT automatisering aansprakelijkheid verzekering, moet u het volgende kunnen verklaren. Dat er geen activiteiten (technologie producten en/of diensten) worden geleverd en/of uitgevoerd ten behoeve van

  1. De automotive sector gericht op de beveiliging of aansturing van het productieproces en/of het produceren van de motorrijtuigen zelf
  2. Systemen/machines die een productie- of logistiek proces aansturen (process control software/industriële automatisering/embedded software)
  3. Medische- en/of laboratorium doeleinden die bij een falen daarvan direct resulteert in personenschade
  4. Systemen die beveiliging of aansturing van motorrijtuigen, luchtvaartuigen en/ of treinen regelen
  5. Games, ringtones, music downloads, sound logo’s
  6. Dat er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada.
  7. Dat er geen vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte (EU + IJsland + Noorwegen + Liechtenstein) aanwezig zijn die moeten worden verzekerd.
  8. Niet als IT automatisering aansprakelijkheid gesteld te zijn voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren activiteiten in de afgelopen 3 jaar en niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot vergoeding van schade.

Cyberverzekering

De Hiscox CyberClear Cyberverzekering dekken de gevolgen van:  Systeeminbraak, Diefstal of verlies van vertrouwelijke informatie, Cyber aansprakelijkheid, Hacking of Cyber afpersing.  Snel en doelgericht reageren op dataverlies, hackers of cyberaanvallen beperkt de schade. De cyberverzekering van Hiscox is inclusief assistentie van ervaren security-professionals, met wereldwijd bereik en met uitgebreide juridische expertise. 

Audio beroepsaansprakelijkheid

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Premieberekeningen online

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid maatwerk offerte Cyber en DataRisk premieberekening Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Overzicht alle bedrijven verzekeringen