Er kan nog aan toegevoegd een belangrijke detail t.w. het meeverzekeren van VVE Eigenarenbelang. In de loop van enige tijd brengen veel appartementseigenaren nagelvaste verbeteringen aan in hun appartement. Hierbij kan gedacht worden aan een keuken, badkamer, parketvloeren, plavuizen, inbouwkasten, sierpleisterwerk, etc.

Aparte VVE Eigenarenbelang verzekering niet nodig.

Het standaard verzekerde bedrag voor het appartementencomplex voorziet hier niet in. Vaak sluiten de individuele eigenaren voor deze verbeteringen zelf – naast of in combinatie met hun inboedelverzekering – een aparte eigenaarsbelangverzekering af. Dat kan eenvoudiger via de VVE opstalverzekering inclusief de VVE eigenarenbelang module.

Belangrijke vraag hierbij is altijd welke schade hoort bij de VVE opstalverzekering of juist bij het individuele VVE Eigenarenbelang?

(Met de VVE eigenarenbelang module is dat probleem opgelost.)

Bijverzekeren VVE Eigenarenbelang op de gebouwenverzekering.

Dat kan erg eenvoudig en heeft grote voordelen. De individuele belangen en de wijzigingen hierin hoeven niet geregistreerd te worden en bij schade heeft u met één complete verzekering te maken en niet met splitsing in een opstalverzekering VVE en de diverse polissen per eigenaar. Premies VVE Eigenarenbelang en meer informatie via deze VVE rekenpagina. Zie ook hieronder de premieberekening.

Premie VVE eigenarenbelang

Premie opstalverzekering kent dan een premietoeslag van 0,10 per € 1.000,- verzekerd bedrag (op het standaard verzekerde bedrag). Daarmee kunt u van alle appartementen het individuele eigenarenbelang meeverzekeren.

Erg eenvoudig: de individuele belangen en de wijzigingen hierin hoeven niet geregistreerd te worden en bij schade heeft u met 1 complete verzekering te maken en niet met splitsing in een Verenigingspolis en de diverse eigen individuele Eigenarenbelang polissen.

VVE eigenarenbelang & herbouwwaarde

Heeft u als Vereniging van Eigenaren de keuzedekking Eigenarenbelang meeverzekerd? Dan wordt de waarde van het eigenarenbelang niet opgenomen in het verzekerde bedrag. Het verzekerde bedrag van het gebouw van de Vereniging van Eigenaren geldt voor de gebouwonderdelen die standaard tot elk appartement behoren en de algemene gebouwonderdelen, zoals hal, trap, liftinstallatie, galerij en dak.


VVE appartementsclausule maar dan voor opzettelijke schade

Een verzekeraar bijvoorbeeld ASR vergoedt normaal gesproken geen schade wanneer je dit opzettelijk of door grove schuld zelf hebt veroorzaakt.

Heeft de buurman in het appartementencomplex bijvoorbeeld opzettelijk brand gesticht, dan hoeft de verzekeraar deze schade bij hem niet uit te keren. Maar de kans is groot dat andere appartementen ook beschadigd zijn door de brand die hij heeft veroorzaakt. In dit geval biedt de VVE appartementenclausule uitkomst. Details VVE appartementenclausule.

Een VVE specialist

Razendsnel en grondig zorgen dat u tevreden bent zoals met de VVE Eigenarenbelang, dat is ons doel. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Maar direct contact regelen we ook graag. Ook ’s avonds of in het weekend is overleg prima te regelen. Zo kan zorgvuldig worden nagedacht over de beslissing. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele VVE verzekeringen

  1. Tijdsbesparing. Vakkundigheid zoals over VVE Eigenarenbelang in combinatie met unieke online formulieren.
  2. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
  3. Betaalbaar. Een gunstige premie en de best passende verzekering.
  4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd in de sector.
  5. In het weekend of ’s avonds? Geen probleem, ook om te overleggen over de VVE Eigenarenbelang.

Audio over afsluiten en verzekeringsdekking

Premie VVE verzekeringen

VVE pakket verzekering premie berekenen Vrijwilligers en werknemers ongevallen Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Gebouwen – online premie Inventaris en goederen – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen