De werkmaterieel verzekering is een technische verzekering die de belangrijkste werkrisico’s en verkeersrisico verzekerd. Naast de basis wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en (beperkt) cascodekking zijn er ook diverse uitbreidingsmodules toe te voegen. Deze professionele werkmaterieel verzekering bij een gerenommeerde werkmaterieel verzekeringsmaatschappij is inclusief beheer en service.


Kies verzekeringsvorm


i

Waarde werkmaterieel


i

Verzekeringsvragen

Gegevens werkmaterieel

Bedrijfsgegevens

Slotvragen


Uitleg invoervelden offerteaanvraag werkmaterieel verzekering

 • Verzekeringsdekking
  • WA is voor schade die u met uw Werkmaterieel aan anderen toebrengt. Deze dekking is wettelijk verplicht voor een motorrijtuig zonder eigen kenteken
  • WA + mini Casco is de schade aan uw Werkmaterieel gedekt als gevolg van bijvoorbeeld brand, blikseminslag, ontploffing, kortsluiting, diefstal, joyriding, oplichting en verduistering.
  • WA + Casco is, naast schade die buiten uw schuld is ontstaan, ook schade door uw schuld gedekt.
 • Eigen gebrek. Daar wordt onder verstaan machinebreuk, metaalmoeheid en materiaal- en constructiefouten van uw Werkmaterieel . Vaak beperkt tot werkmaterieel niet ouder dan 6 jaar.
 • Ondergrondse schade. Betreft het verzekeren van de aansprakelijkheid voor schade aan kabels, buizen en/of leidingen door het gebruik van een werkvoertuig. Op een werkmaterieel verzekering vaak standaard meeverzekerd.
 • Rechtsbijstand. Dit is dekking voor juridische geschillen in verband met het bezit of gebruik van een  werkvoertuig.
 • Schadeverzekering Bestuurder. Dit geeft recht op een vergoeding bij letselschade van de bestuurder van een werkvoertuig als gevolg van een ongeval.
 • Verhuur aan derden. Als u het werkmaterieel verhuurt geef dat hier aan. Ook als het slechts incidenteel gebeurd.
 • Catalogusprijs Werkmaterieel : De indicatie van de huidige catalogusprijs. Een verplicht veld bij het verzekeren van het Casco
 • Aanschafprijs Werkmaterieel : Het bedrag van de aanschafnota.

De dekkingen kunnen per verzekeraar verschillen.

Algemene toelichting werkmaterieel verzekering

Zie voor specifieke informatie over deze werkmaterieel verzekering, inclusief alle details zoals verzekerde kapitalen, eigen risico en voorwaarden, onze informatiepagina.

1. Wettelijke aansprakelijkheid werkmaterieel verzekering

Wettelijke aansprakelijkheid WA werkmaterieel verzekering is voor de schade die u met uw werkmaterieel aan anderen toebrengt. Deze verzekering is overigens ook wettelijk verplicht voor een motorrijtuig zonder eigen kenteken. Deze WA werkmaterieel verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor, door een met name genoemd werkmaterieel, veroorzaakte schade. Schade aan het werkmaterieel zelf, of aan de bestuurder toegebracht, is uitgesloten. Wilt u die ook meeverzekeren dan kiest u aanvullend voor de (beperkt) casco verzekering.

2. Beperkt Cascoverzekering (mini-casco)

Naast de wettelijke aansprakelijkheid is de werkmaterieel verzekering  bestemd een voor schadeuitkering bij

 1. brand, explosie, zelfontbranding en blikseminslag;
 2. diefstal, verduistering, joy-riding;
 3. storm van tenminste windkracht 7 waardoor het werkmaterieel – in stilstand – omver waait of voorwerpen op/tegen het werkmaterieel terechtkomen;
 4. het neerstorten van een luchtvaartuig.

Beperkte casco verzekering wordt ook wel eens aangeduid als mini-casco polis. Deze beperkte dekking is in tegenstelling tot volledig casco waarbij alle “van buitenkomende onheilen” zijn meeverzekerd. Dus ook bijvoorbeeld eigen fouten.

3. Cascoverzekering “All Risk” werkmaterieel verzekering

U kunt met de werkmaterieelverzekering naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid ook extra kiezen om “alle van buitenkomende onheilen” te verzekeren. U bent verzekerd voor de schade die buiten uw schuld is ontstaan, maar ook als het schade is die door uw eigen schuld wordt veroorzaakt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook meeverzekerd. Een uitgebreide casco verzekering wordt ook wel “all-risk” casco polis  genoemd.

Audio werkmaterieel verzekering

werkmaterieel audio

Module: Eigen gebrek

Onder eigen gebrek wordt verstaan, machinebreuk, metaalmoeheid en materiaal- en constructiefouten. U bent dat geval met de WA werkmaterieel verzekering ook verzekerd bij schade vanwege eigen gebrek vaan het werkmaterieel. Werkt het werkmaterieel plotseling niet meer, ook dan is deze schade gedekt. De machine mag meestal niet ouder zijn dan zes jaar. De voorwaarden verschillen sterk per verzekeraar.

Module: Rechtsbijstand

werkmaterieel verzekering

Verzekerd is het risico dat een verzekerde bij een geschil rechtsbijstand nodig heeft. Het moet wel een geschil zijn in een op geld waardeerbaar belang. Rechtsbijstand houdt in het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van (dreigend) geschil dat de verzekerde betreft. De module zorgt voor het behartigen van de juridische belangen van de verzekerde in een geschil waarin hij betrokken is geraakt. Meestal wordt de rechtsbijstand bij een werkmaterieel verzekering uitgevoerd door een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar, zoals de DAS, SRK of ARAG.

Module: Schadeverzekering Bestuurder

Deze aanvullende module op de werkmaterieel verzekering geeft recht op vergoeding van de schade die de bestuurder lijdt. Onder schade wordt verstaan: schade ten gevolge van letsel of benadeling van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend.
Verzekerd zijn bijvoorbeeld verkeersongevallen. Een verkeersongeval, is een botsing, aan- of overrijding waarbij het bestuurder van het werkmaterieel is betrokken.
Maar ook andere ongevallen zijn verzekerd. De verzekeringsvoorwaarden geven de exacte omschrijving van die ongevallen.

Verhuur aan derden

Als u het werkmaterieel verhuurt bent u meestal gewoon verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid op een werkmaterieel verzekering. Ook als het slechts incidenteel gebeurd. Maar gedurende de periode dat het werkmaterieel wordt verhuurd, is er geen dekking voor (beperkte) cascoschade als gevolg van diefstal. Ook geldt bij schade gedurende de periode dat het werkmaterieel wordt verhuurd, een iets hoger eigen risico. Dit eigen risico geldt dan voor zowel de aansprakelijkheidsdekking als de (beperkte) cascodekking. Wordt u ingehuurd als machinist dan is er geen sprake van verhuur maar “gewone” bedrijfsuitoefening met het werkmaterieel.

Gereedschappen

Het is goed mogelijk dat u bijzondere gereedschappen heeft in het werkmaterieel dat u wil mee te verzekeren. Standaard is gereedschap niet meeverzekerd op een werkmaterieelverzekering. U kunt dit risico ook aparte gereedschappen (Eigen bedrijfsuitrusting) verzekering. Klik hier voor de premie.

Uitsluitingen werkmaterieel verzekering

Zeker zo interessant is het bekijken van de uitsluitingen in de verzekeringsvoorwaarden. Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke uitsluitingen voor beperkt casco en het volledig casco gedeelte. Vrijwel elke verzekeraar hanteert deze uitsluitingen.

 1. Opzet of roekeloosheid. Uitgesloten is schade veroorzaakt door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste schuld van de verzekerde zelf.
 2. Onvoldoende onderhoud. Uitgesloten is schade die het gevolg is van de verzekerde te verwijten ernstig gebrek aan onderhoud van het werkmaterieel. Oftewel, onderhoud het werkmaterieel goed. Verplicht jaarlijks onderhoud is niet altijd verplicht.
 3. Normale slijtage is uitgesloten bij een werkmaterieel verzekering. Uitgesloten is schade bestaande uit herstelkosten bij normale slijtage.
 4. Drank en drugs gebruik maar ook het gebruik van het werkmaterieel voor andere doeleinden (stunten, racen, etc.) kan ook tot verlies van een schade-uitkering leiden.

De vergelijking

Wij beoordelen een werkmaterieel verzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

✔ Premie

✔ Eigen risico bedrag

✔ Poliskosten

✔ Schadeafhandeling

✔ Branche kennis en voorwaarden

✔ Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een werkmaterieelverzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie op een werkmaterieel verzekering. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze provisie-inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Schade werkmaterieel verzekering

Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een casco schade, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Kapot werkmaterieel betekent immers dat er niet mee gewerkt kan worden. Vervangend vervoer en snelle reparatie is dus van groot belang. Zeker in geval van diefstal zal snelle actie nodig zijn. Zie ook stichting aanpak voertuigcriminaliteit hier. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Onze werkmaterieelverzekering is uitgewerkt per specifiek werkmaterieel. Zie hieronder alle bedrijvenoffertes.

Offertes & Premies

Aansprakelijkheid maatwerk Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Werkmaterieel overig online aanvragen Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen
 • Deze onlineofferte kan ook worden gebruikt voor de volgende werkmaterielen:
  Aggregaat
  Autokraan
  Bestratingsmachine
  Betonmixer
  Betonmolen
  Betonpomp
  Blokkenstelmachine
  Bobcat
  Botenkraan
  Botenlift
  Bouwkraan
  Bouwlift
  Bovenloopkraan
  Bronbemalingspomp
  Buigmachine
  Bulldozer
  Combines
  Compactor
  Composteermachine
  Compressor
  Directie-/schaftkeet
  Dragline
  Elektrocar/-trekker
  Excavator
  Freesmachine
  Graaf/laadcombinatie
  Graafmachine
  Grasmaaimachine
  Hakselaar
  Handpallettruck
  Handpalletwagen
  Hogedrukreiniger
  Houtversnipperaar
  Kniklader
  Knipmachine
  Laad/loskraan
  Ladderlift
  Ladderlift/bouwlift
  Landbouwkraan
  Landbouwwerktuigen
  Laserapparatuur
  Maaimachine
  Meeneemheftruck
  Mestverspreider
  Mini-graafmachine
  Mobiele kraan
  Mortelspuitmachine
  Motorgazonmaaier
  Motorjapanner
  Motormaaier
  Pallettruck
  Palletwagen
  Pompwagen
  Portaalkraan
  Reachtruck
  Rooimachines
  Schranklader
  Schrobmachine
  Scraper
  Speciemixer
  Speciespuitmachine
  Spuitmachine
  Stapelaar
  Steenbreker
  Transformator
  Transportband
  Trilplaat/wals
  Trilstamper
  Trilwals
  Unimog
  Veegmachine
  Veldspuit
  Verhuislift
  Verkeershchtinstallat1e
  Voermengwagen
  Vorkheftruck
  Vorkheftruck
  Vuilverdichter
  Wegmarker
  Wegwals
  Wiellader
  Zijlader
  Zwenklader