WGA en ZW Eigenrisicodragen maatwerk

Werkgevers mogen Eigenrisicodrager worden voor de WGA en de Ziektewet. Dat kan een financieel aantrekkelijke keuze zijn. U heeft alleen nog een premie en polisvoorwaarden nodig om een goede afweging te maken. Daar kunnen wij prima bij helpen. U krijgt door onze kennis en vaardigheid, snel en gemakkelijk uw complete premieofferte inclusief alle noodzakelijke documenten.

Kies verzekeraar(s)

Verzekeraar
Aegon
De Amersfoortse Verzekeringen
Avero Achmea
Centraal Beheer
Goudse Verzekeringen
Nationale-Nederlanden
Sociale Zekerheid VSZ
Andere verzekeraar uw specifieke wens

Bedrijfsgegevens

Bedrijfstak sectorcode
Sector
SV-lonen vorig jaar op jaarbasis
Geschatte SV-lonen dit jaar op jaarbasis
SV-lonen voor werknemers met vast dienstverband
SV-lonen voor werknemers met flexibel dienstverband
Werknemers aanwezig loon hoger dan € 125.000,- JaNee
Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) aanwezig? JaNee
Eigenrisicodragerschap WGA is aangevraagd JaNeeReeds eigenrisicodrager
Eigenrisicodragerschap ZW is aangevraagd JaNeeReeds eigenrisicodrager

Werknemers

Aantal werknemers
Aantal werknemers met vast dienstverband
Aantal werknemers met flexibel dienstverband
Werknemers in dienst sinds het jaar
Gemiddelde duur tijdelijke contracten?
Worden werknemers als uitzendkracht uitgezet? JaNee
Werknemersgegevens download sjabloon Excellijst hier.

Verzuimbegeleiding en re-integratie

Re-integratie in eigen beheer JaNee
Huidige Arbodienst
Huidige re-integratie dienstverlener
Bestaande Arbo contract tot

Gedifferentieerde premiepercentage dit jaar WHK

WHK Premiecomponent WGA flexibele dienstbetrekkingen %
WHK Premiecomponent WGA vaste dienstbetrekkingen %
WHK Premiecomponent ZW-lasten %

Historie werknemers ziekte

Loon voor loonheffing (€) jaar-2 jaar-1 dit jaar
Totaal aantal werknemers jaar-2 jaar-1 dit jaar
Verzuimpercentage (%) jaar-2 jaar-1 dit jaar


% Kortverzuim 1-7 dagen jaar-2 jaar-1 dit jaar
% Middelverzuim 8-43 dagen jaar-2 jaar-1 dit jaar
% Langverzuim 43 dagen of langer jaar-2 jaar-1 dit jaar


Zijn er in de laatste 2 jaar loonsancties aan uw bedrijf opgelegd? JaNee
Zijn er meer dan twee werknemers laatste 2 jaar ziek uit dienst in Ziektewet terecht gekomen? JaNee
Zijn er (ex-)werknemers die laatste 2 jaar een WIA-uitkering hebben ontvangen? JaNee
Geef informatie over werknemers met WIA-uitkering. Gebruik sjabloon Excellijst download hier

Verzekeren WGA Vast en Flex Eigenrisicodragen


Verzekeren Ziektewet Eigenrisicodragen

Dienstverlening Ziektewet Eigenrisicodragen


Verzekeren Ziekteverzuim loondoorbetaling

Loon voor loonheffing
1e ziektejaar eigenrisicoperiode 306090180365
1e ziektejaar loon aan werknemer 100%95%90%85%80%75%70%
2e ziektejaar loon aan werknemer 100%95%90%85%80%75%70%
Werkgeverslasten meeverzekeren 0%5%10%15%20%25%

Contactgegevens

Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Vestigingsplaats
Kamer van Koophandel nummer
Loonheffingennummer
Naam tekenbevoegde
Functie
Uw inkomensadviseur
Uw huidige verzuimverzekeraar
Uw huidige ZW verzekeraar
Uw huidige WGA verzekeraar
Naam contactpersoon (verplicht)
Emailadres contactpersoon(verplicht)
Telefoon voor vragen

Uw aanvullende toelichting, opmerkingen en vragen
Uw aanvullende download overige informatie.