Bij Zaken onder opzicht of quasi eigenaarsrisico gaat het om schade aan zaken van anderen die u ter behandeling of ter bewerking onder uw hoede heeft. Ook al bent u aansprakelijk, de schade wordt dan niet vergoed omdat zo’n schade aan zaken onder opzicht standaard is uitgesloten.

Zaken onder opzicht

U heeft ongetwijfeld regelmatig zaken onder opzicht (of quasi eigenaarsrisico). Daar bedoelen we mee dat u zaken van anderen onder zich heeft om te

  1. gebruiken,
  2. bewerken,
  3. repareren,
  4. behandelen of
  5. reinigen.

Als voorbeeld kunt u denken aan een bouwbedrijf dat een compressor van een collega leent. Er is dan sprake van zaken onder opzicht. Als er schade ontstaat aan die zaken onder opzicht, dan is er géén dekking onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Quasi-eigenaarsrisico

Het lenen van zaken van een ander, zaken onder opzicht, zoals de compressor, wordt wel het quasi-eigenaarsrisico genoemd. U gebruikt namelijk deze hetzelfde alsof u het zelf in eigendom had. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraars geven geen dekking voor dit zogenoemde quasi-eigenaarsrisico. Dan is dat het werkrisico of ondernemersrisico. Bij beschadiging is dat een risico dat bij het bedrijf blijft.

Verzekeraars verzekeren dit zaken onder opzicht en dus niet standaard. Wel is er vaak de mogelijkheid dit quasi eigenaarsrisico mee te verzekeren tegen een kleine opslag.

Tip zaken onder opzicht

Soms speelt dit eigenaarsrisico bij het aangaan van een verzekering niet. Verandert de situatie binnen een bedrijf zal niet elke ondernemer direct eraan denken ook de adviseur of verzekeraar in te lichten. Daarom kan het, gezien de geringe premietoeslag, verstandig zijn al direct bij het afsluiten dit risico mee te verzekeren.

De maximale dekking per aanspraak is meestal € 50.000,-, en de maximale dekking per verzekeringsjaar € 100.000,-. Voor elke schade geldt het algemene eigen risico, met een minimum van € 500,- per aanspraak.

Deze risico’s kunnen bij de verschillende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen worden toegevoegd. Soms hebben wij directe premie online soms via maatwerk.

Offertes en premies

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Vrijwilligers aansprakelijkheid en ongevallen Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen