Vreemd: Arbeidongeschiktheidspensioen Geen Aftopping

We hebben gezien dat de versobering en aftopping grote gevolgen krijgt voor arbeidsongeschikten.

Het lijkt daarom goed nieuws dat het arbeidsongeschiktheidspensioen niet valt onder de regels die er komen rondom de maximering van het pensioengevend loon. Dat geldt zowel voor arbeidsongeschikten als actieve deelnemers.

Maar een bijkomend effect zal zijn dat die arbeidsongeschikten dus op hun  pensioenleeftijd een flinke terugval voor hun kiezen zullen krijgen. De pensioenrechten worden afgetopt tot € 100.000,-. terwijl het verzekeren van het inkomen tot de pensioendatum dus niet deze aftoppingsvereiste kent.

Een voorbeeld. Man verdient € 200.000,-. Hij is bij arbeidsongeschiktheid verzekerd voor € 140.000,- (inclusief alle wettelijke voorzieningen). Bij arbeidsongeschiktheid zal hij tot 67 jaar die uitkering ontvangen. Vermoedelijk zelfs geïndexeerd. De pensioenopbouw wordt echter meer dan gehalveerd (van € 3.509,94 naar € 1.634,94 per jaar; bron Novelle wetsvoorstel 2014). Arbeidsongeschiktheid resulteert bij hem dus slechts in een zeer beperkte pensioenaangroei. En dat nog alleen als de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd.

Het lukt me niet te bedenken hoe dit voldoende gecompenseerd gaat worden met de geïntroduceerde 2e pijler nettolijfrente. Ik verwacht namelijk dat premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid binnen die verzekeringsproducten niet zal kunnen worden meeverzekerd. Bij pensioenfondsen zal dit onderdeel zelfs herverzekerd moeten worden; het is nog onduidelijk of ze dit gaan doen.

Ondernemingsraden en en andere personeelsvertegenwoordigingen, die ook de belangen van de ton-plussers moeten behartigen, zullen daar met de werkgever spannende gesprekken over moeten voeren.