Eenzijdig een pensioenregeling aanpassen?

 • Mag een werkgever een pensioenregeling zonder instemming van de OR wijzigen?
  • Ja, dat mag de werkgever. Bijvoorbeeld als er een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen in de pensioenovereenkomst.
 • Zullen werkgevers dat ook gaan doen?
  • Nee, ik verwacht dat er weinigen dat risico zullen nemen.
 • Welke wijzigingen mag de werkgever ongevraagd doorvoeren?
  • Als er zwaarwegende argumenten zijn. Bijvoorbeeld bij een wijziging van de pensioen- of sociale verzekeringswetgeving.
 • Geldt een wijziging – zonder toestemming – ook bij wijzigingen in de fiscale regelgeving met gevolgen voor pensioenregelingen.
  • In theorie wel. Maar de praktijk zullen vaak ook andere elementen van een pensioenregeling worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan de eigen bijdrage van de werknemer. In dat geval zal de werkgever toch instemming moeten vragen aan de ondernemingsraad.
 • Dus een eenzijdige wijziging zonder instemming is nauwelijks mogelijk?
  • Dat klopt. De werkgever zal echt zwaarwegende aantoonbare argumenten moeten hebben, wil hij kans van slagen hebben.
 • Als de ondernemingsraad instemt met een wijziging, mag een werknemer dan toch er nog bezwaar tegen maken?
  • Jazeker, maar dat zal niet makkelijk zijn als de wijziging redelijk en grondig genomen is en er goede communicatie over de wijziging is geweest. Zowel de werkgever als de ondernemingsraad zullen dus zich flink moeten inspannen.

Assistentie nodig? Gerrit-Jan Doorneweerd. Pensioenadviseur ondernemingsraden. AFM registratie 12007007. Bel 020-6200825 voor een vrijblijvende kennismaking.

Kabinet vraagt SER-advies over instemmingsrecht OR bij pensioenbesluiten
Nieuwsbericht | 14-03-2014

Het kabinet wil het instemmingsrecht van ondernemingsraden bij besluiten over pensioenregelingen vereenvoudigen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een adviesaanvraag hierover aan de Sociaal-Economische Raad (SER).

De mate waarin een ondernemingsraad (OR) momenteel instemmingsrecht heeft bij het wijzigen van een pensioenregeling hangt af van het type pensioenuitvoerder: verzekeraar, premiepensioeninstelling, ondernemingspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds. Het kabinet wil het onderscheid in instemmingsrecht naar type pensioenuitvoerder laten vervallen. Dit zou betekenen dat een werkgever te allen tijde instemming van de OR nodig heeft voor elk besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling. Dit geldt overigens niet voor besluiten die voortvloeien uit een CAO of een arbeidsvoorwaardenregeling van een publiekrechtelijk orgaan.