Fiscale hygiëne nettolijfrente

Even uw geheugen opfrissen. De nettolijfrente hebben ze geïntroduceerd omdat vanaf 2015 het pensioengevend salaris gemaximeerd is tot € 100.000,-.
Het kabinet heeft er nu een ei overgelegd. Zie Brief Wiebes nettolijfrente maart 2014

 

Uiteraard voornamelijk gericht aan Pensioenfondsen want door de verplichtstelling voor veel werkgevers ligt daar een extra probleem. Maar ook de fiscus ziet onwenselijke vermenging. Vandaar dat de staatssecretaris Wiebes het heeft over fiscale hygiëne.

Die nettolijfrente gaat nu vrijwel zeker een netto Tweede pijler pensioen worden. Maar iedereen zal het toch gewoon nettolijfrente blijven noemen.

Het onderbrengen van de nettolijfrente in de tweede pijler brengt met zich mee dat bij een zuivere DC-regeling (beschikbare premie regeling) de werkgever verplicht is tot een werkgeversbijdrage van 10% van de premie. Om het vrijwillige karakter te waarborgen dient een werkgever deze werkgeversbijdrage ook te verstrekken aan de werknemers die niet kiezen voor een nettolijfrente. Daarmee is er een situatie zoals die er ook was bij de levensloopregeling.

Ik neem aan dat zeker de ondernemingsraad (OR) van menig bedrijf hier nog flinke discussie over gaat voeren want de gevolgen voor de ton-plussers zijn groot. Een redelijke compensatie van die groep lijkt dan ook redelijk.