AOW Franchises 2015

AOW-franchises (bedragen in euro’s)

Enkelvoudig gehuwd

Gehuwd met maximale toeslag

Ongehuwd

Middelloon

Eindloon

Middelloon

Eindloon

Middelloon

Eindloon

01-01-2015

12.642

14.305

25.284

28.610

18.489

20.921

De AOW-franchises voor middelloonregelingen voor 2015 zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/75. De AOW-franchises voor eindloonregelingen voor 2015 zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/66,28.De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 40 jaar op te bouwen ‘vol’ ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde pensioengevend loon. Bij toepassing van deze franchisebedragen in een pensioenregeling wordt voor de jaarlijkse pensioenopbouw ten minste rekening gehouden met het voor het toetsen van de fiscale maxima in aanmerking te nemen evenredige gedeelte van de AOW-uitkering.

Hieronder treft u de franchises in voorafgaande jaren.

Enkelvoudig gehuwd

Gehuwd met maximale toeslag

Ongehuwd

01-01-2014

13.449

26.898

19.619

01-01-2013

13.227

26.454

19.301

01-01-2012

13.062

26.124

18.980

01-01-2011

12.898

25.796

18.738

01-01-2010

12.674

25.347

18.428

01-01-2009

12.466

24.931

18.145

01-01-2008

12.209

24.418

17.804

01-01-2007

11.873

23.745

17.324

01-01-2006

11.567

23.133

16.901

01-01-2005

11.355

22.709

16.588

De AOW-franchises voor 2014 en voorgaande jaren zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/70. De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 36,84 jaar (vóór 2014: 35 jaar) op te bouwen ‘vol’ ouderdomspensioen van 70% van het laatste loon (36,84 * 1,9% = 70%). Bij toepassing van deze franchisebedragen in een pensioenregeling wordt voor de jaarlijkse pensioenopbouw ten minste rekening gehouden met het voor het toetsen van de fiscale maxima in aanmerking te nemen evenredige gedeelte van de AOW-uitkering.

Bron belastingdienst