Good governance richting ondernemingsraden

De staatssecretaris van SZW heeft aangekondigd de rol van ondernemingsraden te willen uitbreiden. De werkgever heeft voortaan ook de instemming van de ondernemingsraad nodig voor ieder voorgenomen besluit tot invoering, wijziging of intrekking van een pensioenregeling, ongeacht de pensioenuitvoerder.

 

Er wordt door de pensioenwet een onderscheid gemaakt tussen de uitvoeringsaspecten en de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van pensioen. Het eerste aspect van de pensioenregeling is een zaak van werkgever en werknemers en valt dus onder de werkingssfeer van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Dat speelt natuurlijk niet als de pensioentoezegging inhoudelijk al in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is geregeld. Bij pensioenfondsen beperkt zich de medezeggenschap tot de uitvoering van de regeling.

De medezeggenschap ten aanzien van uitvoeringsovereenkomsten blijft ongewijzigd. Wel moet de werkgever op grond van good governance de ondernemingsraad de mogelijkheid te geven advies te verstrekken over een uitvoeringsovereenkomst met een pensioenverzekeraar of PremiePensioenInstelling of PPI. Per 1 juli 2014 worden deze principes voor organisaties met een pensioenregeling bij een pensioenverzekeraar of PremiePensioenInstelling ingeruild door de Code Rechtstreeks verzekerde regelingen, Er is daarmee overigens niet mee bedoeld om een wijziging in bevoegdheden van de ondernemingsraad aan te brengen.

Deze verandering door de staatssecretaris is van hoofdzakelijk van belang voor de ondernemingsraad die te maken heeft met een OPF (ondernemingspensioenfonds) of met een pensioenregeling die vrijwillig is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Het worden de komende maanden hete maanden voor ondernemingsraden en organisaties om alle komende wijzigingen in goede “instemmende” banen te leiden.

Even kennismaken? Bel met Gerrit-Jan Doorneweerd. Pensioenadviseur AFM registratie 12007007

Amsterdam: 020-6200825