Het pensioenakkoord en de gevolgen

lezing 2In een uur tijd geeft Gerrit-Jan Doorneweerd inzicht in de gevolgen van het pensioenakkoord voor de pensioenen van de werknemers. De nieuwe voorwaarden rondom bedrijfspensioenregelingen en de doorgevoerde wetswijzigingen worden helder en transparant gemaakt voor de deelnemers. In een boeiende stijl met een aantal aansprekende voorbeelden worden alle veranderingen inzichtelijk gemaakt.

  • Hoe zat mijn pensioenregeling in elkaar?
  • Welke veranderingen voert de werkgever en wetgever door?
  • Op welke wijze kan ik als deelnemer de eigen pensioenopbouw beïnvloeden?
  • Welke invloed kunnen de leden van ondernemingsraad uitoefening richting werkgever.
  • Welke dienstverlening mag u van uw werkgever/adviseur verwachten.

Gerrit-Jan Doorneweerd maakt de nieuwe wetgeving transparant. Doel is om de deelnemers voldoende inzicht te geven zodat de gevolgen van de wijzigingen helder en inzichtelijk zijn.

Deze presentatie is specifiek bestemd voor

  • Bedrijven waar een wijziging in de regeling gecommuniceerd moet worden aan de werknemers.
  • Ondernemingsraad. De leden van de ondernemingsraden die inhoudelijk voorbereid willen worden op de komende wijzigingen.
  • Accountants die hun relaties deze service willen aanbieden.

Een initiatief en productie van stichting Faseovergang pensioencommunicatie: Vraag een prijsopgave via faseovergang@gmail.com of bel met nul-zes 51 471965. Overzicht alle lezingen