Instemmingsrecht en adviesrecht ondernemingsraden

“Geef even instemming voor de pensioenwijzigingen.”

Alle Ondernemingsraden (OR) zullen geregeld geconfronteerd worden met verzoeken om snel even beslissingen te nemen over de gevolgen van het pensioenakkoord en wettelijke wijzigingen. De gevolgen zullen groot zijn. De Ondernemingsraad zal de belangen van de werknemer moeten verdedigen. Een eigen OR-pensioenexpert, onafhankelijk van de werkgever, is daarbij onmisbaar. Een pensioenadviseur die volledig ten dienste aan de leden van de Ondernemingsraad.

Er zullen dit jaar aan menige directietafel nog stevige gesprekken gevoerd worden door de OR-pensioenadviseur. De enige doelstelling van zo’n specialist zou moeten zijn een optimale pensioenregeling voor de werknemers te realiseren.

Want instemming geven door de OR leden is prima, maar pas als ook de werknemers tevreden zijn.