Ondernemingsraad krijgt uitbreiding instemmingsrecht

De staatssecretaris wil het instemmingsrecht van de OR bij voorgenomen besluiten van de werkgever over een pensioenregeling vereenvoudigen en verduidelijken. Er is nu nog een verplicht instemmingsrecht naar soort pensioenuitvoerder (verzekeraar, ppi of pensioenfonds) maar die komt dus te vervallen. De staatssecretaris gaat dat doen door de Wet op de Ondernemingsraad te wijzigen. 

De staatssecretaris oppert nu om het zo te regelen dat voor een besluit van de werkgever met betrekking tot wijziging van de pensioenregeling de OR ook instemmingsrecht krijgt. Natuurlijk heeft de OR geen instemmingsrecht m.b.t. de verplichte pensioenregeling die door een verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds wordt uitgevoerd. Dit loopt immers via de cao-partijen.

Hier de brief van de staatssecretaris.

Sinds 7 augustus 2013 is de WOR aangepast waardoor dat de werkgever instemming van de OR nodig heeft voor een voorgenomen besluit tot vaststelling of intrekking van een pensioenregeling, die wordt uitgevoerd door een ondernemingspensioenfonds, een niet verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, alsmede voor een vrijwillige aanvulling op een verplichte pensioenregeling die wordt uitgevoerd door een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Het instemmingsrecht geldt alleen voor de onderdelen van de pensioenregeling die voor alle werknemers of voor een groep werknemers gelden, met andere woorden voor de collectieve elementen.