Pensioenrechten zijn niet primaire arbeidsvoorwaarden

Een ondernemer moet instemming van zijn ondernemingsraad krijgen voor wijziging van een pensioenregeling. Dat ligt vast in volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Toch probeerde een ondernemer de ondernemingsraad te passeren bij een negatieve wijziging van de pensioenregeling. Hij vond dat een pensioenregeling namelijk een primaire arbeidsvoorwaarde is. En dus is er dan geen instemmingsrecht van een ondernemingsraad nodig. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld de arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Artikel 27 lid 1 WOR geeft een opsomming van de instemmingsverplichting en door een pensioenregeling dus te betitelen als primaire arbeidsvoorwaarde dacht hij, zonder problemen, de pensioenwijziging te kunnen doorvoeren.

In de praktijk ging het in dit geval om het verwijderen van de onregelmatigheidstoeslag uit de pensioengrondslag. Dat zou voor velen een flinke verslechtering van de pensioenaanspraken hebben opgeleverd. De ondernemer was eerst nog tevreden met de gerechtelijke uitspraken. In het hoger beroep kreeg hij zelfs gelijk.

Maar de Hoge Raad heeft expliciet op basis van de parlementaire geschiedenis bevestigd dat pensioenverzekeringsregelingen geen primaire arbeidsvoorwaarden zijn en dat de or instemmingsrecht over (wijzigingen in) pensioenverzekeringsregelingen heeft.

Bron: Hoge Raad 14 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:159.