Pensioen tender

Uit onderzoek blijkt dat slechts weinig bedrijven een pensioen tender uitschrijven. Toch is een gestructureerd opgezette tender een prima manier om de pensioenkosten te drukken.

Bij een professioneel uitgewerkte tender blijken veel pensioenuitvoerders al snel sterk verlaagde pensioenkosten aan te bieden. Een tender bevordert concurrentie tussen verzekeraars. Een werkgever en de werknemers profiteren direct van een pensioentender.

Zo’n pensioentender oftewel een pensioen inkoop traject verloopt simpel gezegd via de volgende route.

  1. De werkgever doet, met behulp van de eigen pensioenadviseur, een voorstel aan een ondernemingsraad.
  2. De OR zet haar eigen pensioenadviseur aan het werk. Gezamenlijk bepalen ze de uitgangspunten.
  3. Pensioenverzekeraars worden via een tender aangemoedigd in te schrijven met hun aanbod en de voorwaarden waaronder zij dit willen uitvoeren.

De aanbiedingen van de verzekeraars moeten daarna met elkaar worden vergeleken. Kosten maar ook rendementen, flexibiliteit, communicatie, contractperiode, snelheid van handelen en digitale ondersteuning. Teveel om op te noemen.

Wilt u de marge van de pensioenverzekeraar zo klein mogelijk houden? Start de voorbereiding voor een tender vroegtijdig zodat het inkooptraject grondig is onderbouwd en er maximaal geprofiteerd wordt van een pensioentender.

Even kennismaken? Bel met Gerrit-Jan Doorneweerd. Pensioenadviseur AFM registratie 12007007

Amsterdam: 020-6200825