Verlaging Pensioen Arbeidsongeschikten

Het Pensioenakkoord 2014-2015 blijft slachtoffers geven. Hieronder arbeidsongeschikten.

De komende versobering (en aftopping tot € 100.000,- pensioengevend salaris), van de premievrije voortgezette pensioenopbouw zal voor veel arbeidsongeschikten gevolgen hebben. Die zullen naar verwachting niet gecompenseerd worden voor de gevolgen van het Pensioenakkoord. Bij pensioenfondsen blijven ze immers deelnemen aan de regeling en dus ook aan de verlaagde pensioenregeling in de toekomst. De premies zullen dalen en ten goede komen aan de werkgevers.

Ook bij verzekeraars zal de verlaging van de pensioenrechten van arbeidsongeschikten moeten worden doorgevoerd.

Alleen als de voortgezette premiebetaling voor rekening van het pensioenfonds of de verzekeraar, civielrechtelijk definitief is geworden, op het moment dat de fiscale pensioenregels worden gewijzigd, is onder voorwaarden goedgekeurd dat de opbouw niet hoeft te worden aangepast.

Een deelnemersraad of een ondernemingsraad zal aan dit alles nog een flinke kluif krijgen om de gevolgen gecompenseerd te krijgen voor arbeidsongeschikten. Het wordt dus nog een heel gepuzzel voor menig fonds, verzekeraar, ondernemingsraad en werkgever.