Conversie van de ex-partner

ConversieMan en vrouw gaan scheiden. Het komt in de beste families voor.

In het echtscheidingsconvenant is afgesproken dat de pensioenrechten waar de ex-echtgenoot bij scheiding recht op heeft worden geconverteerd. Conversie dus. Wat zijn de voordelen en nadelen?

Er mag van de wettelijke regeling van pensioenverdeling worden afgeweken. De belangrijkste afwijking van de standaardverdeling is conversie. Bij conversie worden het aandeel in het ouderdomspensioen en de waarde van het eventuele bijzonder nabestaandenpensioen omgezet in één pensioenrecht voor de ex.

De reden is veelal dat de ex niets meer te maken wil hebben met de partner. Conversie kan ook voor de ex aantrekkelijk zijn omdat hij/zij dan zelf kan bepalen wanneer het pensioen ingaat. Het kan echter ook nadelig zijn omdat de ex na het overlijden van de voormalige partner het nabestaandenpensioen misloopt. De ex-partner die voor conversie kiest, moet dus volledig in het eigen onderhoud kunnen voorzien. In veel situaties waarin alimentatie wordt ontvangen, is dit niet het geval.

Conversie kan ook nadelen hebben voor degene die het pensioen heeft opgebouwd. Bij verevening zou er na overlijden van de ex-partner iemand weer het volledige ouderdomspensioen krijgen. Bij conversie gaat dat niet op, want dan doe je definitief afstand van de helft van het ouderdomspensioen.

Voor de liefhebber nog even deze vraag. De ex-echtgenoot verzoekt om de pensioeningangsdatum van het geconverteerde pensioen op haar 59-jarige leeftijd te stellen, de datum waarop de alimentatie eindigt. Is dit mogelijk?

Antwoord
De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding geeft de mogelijkheid van conversie (bij echtscheiding). Conversie betekent ‘omzetting’ en houdt in dat het deel van het ouderdomspensioen waarop de ex-echtgenoot recht heeft, samen met het bijzondere partnerpensioen, wordt omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen, dat afhankelijk wordt van het leven van de ex-echtgenoot zelf en dus niet meer van het leven van de werknemer. Dit betekent dat bij het overlijden van de werknemer de uitkeringen van het ouderdomspensioen aan de ex-echtgenoot niet worden beëindigd. Anderzijds bestaat in dat geval geen recht op uitkeringen van partnerpensioen voor de ex-echtgenoot.

Conversie komt in de praktijk niet zo veel voor. Bij de omzetting wordt ervan uitgegaan dat de pensioenleeftijd van de ex-echtgenoot gelijk is aan de pensioenleeftijd van de werknemer.

Stel dat de werknemer op de 1e van de maand waarin hij 65 wordt met pensioen gaat, dan gaat het pensioen van de ex-echtgenoot ook in op de 1e van de maand waarin zij 65 wordt. Bij conversie wordt gekeken naar de toezegging zoals die gold op de echtscheidingsdatum en deze wordt gevolgd

Als de pensioenregeling van de werknemer voorzag in een recht om de pensioendatum te vervroegen, dan behoudt de ex-echtgenoot dit recht. Zij kan dan ervoor kiezen om, met inachtneming van de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen, te zijner tijd de uitkering eerder – bijvoorbeeld op haar 59-jarige leeftijd – in te laten gaan.” (bron FJA)

Miscellaneous

Reacties

1 reactie op “Conversie van de ex-partner”

Laat uw reactie achter