Micropolis

De toenemende kritiek op het microfinancieringssysteem voor arme landen gaat voorlopig voorbij aan de mogelijkheden die microverzekeringen bieden. Maar ook bij microverzekeringen staat het zakelijke belang voorop. Zonder een zakelijk belang zullen professionele partijen al snel de handdoek in de ring gooien. Alvaro Uribe de President van Colombia formuleerde het dan ook als volgt: “Microinsurance comes from the heart, but it is a business and not a charity.”

Het rapport van de Duitse onderzoekster Lena Giesbert over Ghana geeft een mooie maar kritische kijk in de wereld achter de microverzekeringen. Haar rapport laat zien hoe daar omgegaan wordt met de micropolis. Een dergelijke polis kost de koper ongeveer 2 tot 4 dollar. De polis verzekert een bedrag bij ziekte, ziektekosten voor de familie en soms extra een spaarplan. De mircoverzekering heeft primair tot doel bescherming te bieden tegen toekomstige verliezen. Immers het wegvallen van een familie die nodig is voor het bewerken van de landbouwgrond is een ernstige verliespost.

Microverzekeringen in GhanaHiernaast ziet u de beleving van de gemiddelde Ghanees over hun persoonlijke risico’s
Het verzekeren van de belangrijkste risico voor de allerarmste zou een prachtig “Goed doel” zijn voor de Nederlandse verzekeraars. Voorlopig geeft alleen Interpolis enige vorm van ondersteuning. Jammer, een gemiste kans om het toch al te beste imago van de Nederlandse verzekeraars op te poetsen.