Kennis en ervaring

Heeft u ervaring met pensioenen?

Heeft u ervaring met pensioensystemen, beheer en dekkingen?

Wie zijn uw gesprekspartner(s) rondom pensioen?

Volgt u actualiteiten op sociaal- en financieel-, pensioen- en economisch gebied?

Hoe is uw kennis van de sociale zekerheid waaronder WIA, WGA en ANW en het belastingregime?

Heeft u ervaring met beleggingen?