de Geus

De Waal noemt De Geus dit weekend incompetent.
Niet echt een nieuwsitem want iedereen wist al dat De Waal dat vond. Dat wisten we direct nadat hij de uitgestoken hand van de Geus negeerde. Ernstiger is het slagveld dat de heren hebben achtergelaten in 2004.

Het laten vervallen van de VUT- en prépensioenregelingen was een paniekreactie. De gedachte erachter was dat er met het verdwijnen hiervan automatisch een hogere arbeidsparticipatie zal ontstaan. Die gedachte werd doorgevoerd zonder enige cijfermatige onderzoek. Daardoor voelde die wijziging aan als diefstal in het holst van de nacht.

De vergrijzing eist een fundamentele discussie over de rol van de overheid. Wat doen we bijvoorbeeld met AOW en de positie van ouderen op de arbeidsmarkt. Met een enkele overheidscommissie kun je dat niet oplossen. Wij, het volk, willen daar uitvoerig over meepraten. Daar had de Geus voor moeten zorgen.

De Waal daarentegen heeft de belangen van zijn achterban, de Museumplein-babyboomers, verdedigd. In die opdracht is hij met vlag en winpel geslaagd. Weliswaar maatschappelijk verwerpelijk maar dat was ook niet zijn opdracht.

De Geus vertrekt over een paar jaar en van hem zullen we weinig meer horen.
Het doet zeer om te moeten schrijven: maar de Waal heeft gelijk.