Generatie oorlog

 

Het verhogen van de AOW-leeftijd leidt niet tot nauwelijks tot banenverlies voor jongeren. Een hoger arbeidsaanbod zorgt op langere termijn niet voor meer werklozen. Minister Henk Kamp van Sociale Zaken heeft dat maandag aan de Eerste Kamer geschreven. Die moet zich uitspreken over het plan van het kabinet om al volgend jaar te beginnen met de verhoging van de AOW-leeftijd.

Dus de AOW leeftijd wordt verhoogd en die extra ouderen zorgen op geen enkele manier voor een verhoging van de werkgelegenheid?  Dat is merkwaardig in het licht van onderstaande informatie. “Het aantal personen tussen de 60 en 65 dat werkt, stijgt al jaren. Vorig jaar bedroeg het 35 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar is het toegenomen naar 37 procent.”

De consequenties van een hogere AOW is een complex systeem waar niet even gemakkelijk kan worden gezegd dat het geen effect heeft op banenverlies bij jongeren. Uit  de cijfers hierboven blijkt dus bijna twee-derde van de 60-65 jarigen niet te werken. Dat percentage zal in de toekomst voor ouderen tussen de 65 jaar en 67 jaar alleen maar hoger liggen. oftewel, we zullen maar heel weinig 66 jarigen (McOma) bij McDonalds zien staan achter de balie.  Dat de jongeren daar in deze generatie oorlog een prijs voor gaan betalen dat zal, ondanks de geruststellende woorden van minister Kamp, een vaststaand feit zijn.

Gerrit-Jan Doorneweerd

Politiek

Laat uw reactie achter