Bijstand bij rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering wordt steeds concurrerende ten opzichte van andere vormen van rechtshulpverlening. Daar waar de overheid de voorzieningen afbouwt, neemt de verzekeringsfunctie die taken meer en meer over.

De rechtsbijstandverzekering is momenteel de meest betaalbare en laagdrempelige voorziening voor particulieren en ondernemingen. Het voldoet aan de groeiende behoefte naar rechtshulp. De kosten van de door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand hebben ertoe geleid dat minder dan 50% van de mensen voor die regeling in aanmerking komt. Hoe ziet de regeling voor gesubsidieerde rechtsbijstand eruit?

Wat is gesubsidieerde rechtsbijstand?

Het is in Nederland in de grondwet vastgelegd: wie rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, heeft recht op financiële hulp. Dat wordt ‘gesubsidieerde rechtsbijstand‘ genoemd. De Raad voor Rechtsbijstand regelt deze vorm van rechtsbijstand. Of iemand in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand hangt af van het inkomen en vermogen. Daarnaast wordt vrijwel altijd een eigen bijdrage gevraagd. De tabel met de eigen bijdrage laat zien dat het al snel interessant wordt om een  rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Inkomensgrens en eigen bijdrage
Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage is. Boven een fiscaal jaarinkomen van 23.800 euro voor alleenstaanden en 33.600 euro voor niet-alleenstaanden heeft men geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Fiscaal jaarinkomen
alleenstaand gehuwd, samenwonend, eenoudergezin eigen bijdrage
t/m € 16.800 t/m € 23.400 € 98
€ 16.801 – € 17.300 € 23.401 – € 24.200 € 154
€ 17.301 – € 18.200 € 24.201 – € 25.500 € 265
€ 18.201 – € 20.000 € 25.501 – € 28.300 € 466
€ 20.001 – € 23.800 € 28.301 – € 33.600 € 732

Voor een eenvoudig advies van de advocaat gelden eigen bijdragen van € 39 of € 72 afhankelijk van het jaarinkomen.

Vermogensgrens
Men heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als het vermogen van twee jaar geleden meer was dan het heffingsvrije vermogen. Dus als de aanvrager belasting betaalt in box 3 wordt de aanvraag afgewezen.

Extra kosten
Naast de eigen bijdrage komen tevens de volgende kosten voor rekening van de rechtzoekende:

Ook kan het voorkomen dat men wordt veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van de tegenpartij. (bron DAS rechtsbijstand)

Politiek

Laat uw reactie achter