Gouden Handdruk (nagekomen bericht)

Zojuist krijgen we bericht dat die vermaledijde strafheffing is “opgeschort”.

Onze Joop Wijn heeft bedacht dat het toch handig is dat mee te nemen in de discussies over de WW en het ontslagrecht. Dat is wel een beetje jammer. Ik zag de verzekeraars al met rooie koppen in allerlei vergaderingen zitten om als de sodemieter alle GoudenHanddruk-polissen om te zetten. Zoals het er nu naar uitziet blijven Handdrukken dus tot 30 juni gewoon Gouden Handdrukken.

(en na 30 juni wordt de wetswijziging alsnog doorgevoerd….)